Marathi Article


 à¤—रमी मुळे त्रस्त, झालेल्या एका व्यक्तीने,
   ðŸŒžà¤¸à¥à¤°à¥à¤¯à¤¾à¤²à¤¾à¤š एक whats app संदेश केला .
   à¤ªà¥à¤°à¤¿à¤¯ 🌞सुर्य महाराज,
तुम्ही वाढवलेला  Brightness कमी करा...लई त्रास
होतोय राव...!
 ðŸŒžà¤¸à¥à¤°à¥à¤¯à¤¾à¤•à¤¡à¥‚न लगेच reply आला. Setting मधे जा,🌴झाडे लावा. लगेच  à¤•à¤¾à¤°à¥à¤¬à¤¨ डायआॅक्साईड कमी होईल त्यामुळे वातावरण शुद्घ होईल व थंड राहील...!🌴🌴
       ðŸ™à¤¹à¥‡ शक्य आहे🙏सगळ्यांना⛲